Streszczenia Szczegółowe Popularnych Lektur Szkolnych od Gimnazjum do Liceum

Szybkie wybieranie streszczeń:   Dyskusje na forum:

Analiza wiersza Herostrates Jana Lechonia

 
 
 
 

 
Wiersz "Herostrates" Jana Lechonia pochodzi z tomiku wierszy "Karmazynowy poemat". Został opublikowany w piśmie "Pro ate et studio" w 1917 r. Autor był jednym z współzałożycieli grupy Skamander, która propaganował frywolność, optymizm i entuzjazm. Wchodziła w polemikę z tradycją, zaprzeczała standardom, zasadom. Lechoń w wierszu wyraża swój niepokój, lęk o ojczyznę, czy będzie umiała wyzwolić się z swej matrynologicznej przeszłości, czy sprosta przywróconej wolności. Pragnie dokonać przewartościowania mitów narodowych, zaprzecza tradycji romantycznej. Poeta już w tytule przedstawił swoje stanowisko związane z wolną Polską i romantycznym mesjanizmem narodu. Herostates był człowiekiem, który podpalił świątynię Artemidy w Efezie, chcąc uczynić swe imię

nieśmiertelnym. Autorowi chodziło więc o ukazanie postawy człowieka niszczącego uświęcone wartości.Uczynił też aluzję do jednego z wieszczów narodowych-Słowackiego i jego wierszy "Grób Agamemona" oraz "Uspokojenie".

 
W trzech pierwszych strofach przedstawia Polskę przed odzyskaniem niepodległości. Mówi o emigracjach, które rozsiały Polaków po świecie, prymusowych robotach i o wielkiej przeszłości historycznej. Zaznacza też, że
świat tak jak rodacy, uznali Polskę za Chrystusa narodów, nałożyli na nią brzemię mesjamizmu. Daje jednak
nadzieję na lepsze jutro, które jest związane z odzyskaniem wolności. Pragnie jednak by nowa egzystencja kraju była inna od dotychczasowej
- lepsza. Chce by Polacy odmienili mity narodowe, tradycje romantyczne. Pisze, że pragnie ojczyzny pozbawionej obciążeń historycznych, w której zniesiony zostanie
stereotypy Polski umęczonej, cierpiącej.
Lechoń jest zdecydowany w swoim postępowaniu. Używa
ostrych słów: "zabijcie", "utopcie". Nakazują one odrzucenia tradycji romantycznej, tyrteizmu, haseł narodowowyzwoleńczych, które jednak kształtowały świadomość narodową.Odwołuje się do mitologicznego bóstwa urodzaju-Demeter, która wystąpiła w "Nocy Listopadowej Wyspiańskiego. Dramat toczy się w Łazienkach-symbolu Warszawy. Poeta nakazuje odejście od symboli, nawiązań do przeszłości. Wspomina też o Kilińskim, który poprowadził inzurekcję kościuszkowską. Chce by zapomniano o jego heroicznej postawie, by pozbyto
się jej ze świadomości.
W ostatniej strofie przełamuje stereotyp pisania o Polsc
e cierpiącej, umęczonej czy podzielonej. Zastanawia się jednak czy istnieje Polska i polskość bez świadomości historycznej oraz tradycji romantycznej. Są one już tak głęboko zakorzenione w postawie Polaków, że nie jest pewien czy Polska będzie bez nich funkcjonować. W czasie zaborów to wiedza o naszej wspaniałej przeszłości, tyrteiźmie poetów czy mesjamiźmie wraz z heroicznymi postawami scalały
rodaków, dawały im nadzieję na lepszą przyszłość. Dlatego Lechoń pozostawia ten wybór czytelnikom.
Cały wiersz składa się z dziewięciu stro
f czterowierszowych. W nich wszystkich znajdziemy wiele persomifikacji czy animizacji Polski oraz odniesień historycznych. Autor zastosował je w celu dotarcia do czytelników, jednocześnie nawołując do ich odrzucenia. Chciał przedstawić swoje stanowisko w procesie odbudowy kraju
po 120-stu latach niepodległości.

0
Tags:

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeWypracowania Użytkowników