KONRAD WALLENROD - CECHY BOHATERA BAJRONICZNEGO

Bohater Bajroniczny - cechują go:

 • wysoki poziom inteligencji i percepcji otaczającego go świata
 • przebiegłość oraz zdolność do adaptacji w różnych sytuacjach jakich się znajduje
 • bystrość, mądrość, wiedza
 • samoobserwacja i krytyczne nastawienie do własnej osoby
 • charyzma, tajemniczość
 • zmaganie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi
 • postępowanie w brew zasadom moralnym
 • bunt
 • zdolność do uwodzenia i wykorzystywania własnej zmysłowości
 • dominacja społeczna
 • konflikt emocjonalny
 • dystans do instytucji społecznych i norm
 • bycie skazanym na wygnanie, wykluczenie społeczne lub wyjęcie z pod prawa
 • skomplikowana przeszłość
 • cynizm
 • arogancja
 • zachowanie prowadzące do samodestrukcji
 • często stawia się go jako przeciwieństwo bohatera werterycznego

Twórczości Georga Byron i bohatera bajronicznego wywarły silny wpływ na wiele innych dzieł powstających w romantyzmie.