Streszczenia Szczegółowe Popularnych Lektur Szkolnych od Gimnazjum do Liceum

Szybkie wybieranie streszczeń:   Dyskusje na forum:

BOSKA KOMEDIA - Streszczenie, Komozycja, Charakterystyka, Opracowanie

Geneza

Jako główny powód napisania „Boskiej komedii” przez Dante Alighierii uważa się motyw idealnej miłości poety do zmarłej ukochanej Beatrycze. 

Czas i Miejsce

Dante rozpoczyna wędrówkę w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek roku 1300. Najpierw wędruje po Piekle oprowadzany przez Wergiliusza.

Kompozycja

„Boska Komedia” Dantego Alighierii jest poematem epickim, składającym się z trzech części zatytułowanych odpowiednio Piekło, Czyściec, Raj.

Streszczenie

Dante w swoim najbardziej znanym dziele zawarł kwintesencję ideologi średniowiecza. W utworze bardzo ważną rolę odgrywają alegorie, numerologia. Pierwsza część utworu zatytułowana Piekło jest wstępem do dalekiej podróży Dantego . Wyrusza on w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek roku 1300(25 marca lub 7 kwietnia). Dante ma 35 lat, jak pisze jest „na połowie czasów”, ponieważ średnia długość życia w tym okresie wynosiła 70 lat.


Dante Alighieri


Boska Komedia

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeWypracowania Użytkowników