Streszczenia Szczegółowe Popularnych Lektur Szkolnych od Gimnazjum do Liceum

Szybkie wybieranie streszczeń:   Dyskusje na forum:

KONRAD WALLENROD - OPIS POSTACI, CHARAKTERYSTYKA
Translator Polsko Niemiecki - Niemiecko Polski - darmowe tłumaczenie tekstów


Konrad Wallenrod

Konrada Wallenroda poznajemy jako silnego, dojrzałego mężczyznę, który właśnie zostaje obrany wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego. O jego zwycięstwie zadecydowały rzekome zasługi w walce przeciwko poganom na krucjatach w Ziemi Świętej, w walce przeciwko Maurom w Hiszpanii jak również sukcesy na turniejach rycerskich. Dowiadujemy się, że Wallenrod jest skromny, nie interesują go dobra materialne, sława i pochlebstwa. Stroni on od udziału w ucztach i biesiadach. Na słowa „ojczyzna, powinność, Litwa, kochanka, krucjata” doznaje niezwykłego wzruszenia, popada w zamyślenie z którego jest w stanie wyciągnąć go tylko Halban.
Mimo stosunkowo młodego wieku Konrad posiada już siwe włosy i zmarszczki, które świadczą o trudnych doświadczeniach życiowych. Główną wadą Konrada jest nadużywanie alkoholu w samotności co powoduje, że śpiewa on smutne pieśni w obcym języku. Konrad często prowadzi potajemne, nocne rozmowy z pustelnicą z narożnej wieży. Okazuje się być mistrzem innym niż spodziewali się tego Krzyżacy: wstrzymuje wypowiedzenie wojny przeciwko Litwie, wprowadza jedynie surowe przepisy. (posty, pokutę, wyzbywanie się dóbr materialnych). Od czasu wyboru na wielkiego mistrza w Konradzie mieszają się uczucia: szczęścia i smutku, gniewu i triumfu. Konrad z jednej strony cieszy się z odniesionych sukcesów z drugiej wie, że nie są one jego ostatecznym celem. Jak się dowiadujemy z rozwoju akcji jego nadrzędnym celem jest zemsta na wrogu – pokonanie podstępem Zakonu Krzyżackiego.
Z opowieści wajdeloty dowiadujemy się o przeszłości Konrada. Jest tak naprawdę Litwinem, urodził się w drewnianym litewskim miasteczku, które zostało spalone podczas najazdu Krzyżowców. Jako dziecko został wzięta do niewoli niemieckiej, jego rodzice zaś najprawdopodobniej zostali zamordowani. Od tamtej pory czuje wstręt i nienawiść do Zakonu, chce się zemścić za te wydarzenia. Wychował się na dworze mistrza Winrycha, został przez niego ochrzczony niemieckim imieniem Walter Alf, w duszy zachował jednak przywiązanie do ojczyzny. Patriotyzmu nauczył go Halban – litewski pieśniarz, niewolnik będący tłumaczem wojskowym w służbie Zakonu.
Podczas pierwszej bitwy Zakonu z Litwinami w której uczestniczył wraz z Halbanem przeszedł na stronę litewską. W ten sposób trafił na dwór księcia Kiejstuta gdzie poślubił jego córkę Aldonę. Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę z faktu, ze nie jest w stanie dzielić z żoną rodzinnego szczęścia podczas gdy Litwa jest nękana ciągłymi najazdami wroga. Postanawia podjąć potajemną walkę z Zakonem. W dokonaniu zemsty ciągle dopomaga mu Halban.
Konrad ostatecznie odnosi sukces i dokonuje planowanego odwetu. Tak prowadzi krucjatę przeciwko Litwie, że to Krzyżacy odnoszą straszliwą porażkę. Tajny trybunał Zakonu odkrywa jednak prawdę o Konradzie – dowiadują się, że nie jest tym za kogo się wcześniej podawał. W rzeczywistości zabił podczas krucjaty słynnego Wallenroda i podszył się pod niego by zdobyć władzę w Zakonie. Zostaje wydany na niego wyrok. Konrad woli jednak popełnić samobójstwo wypijając truciznę. Konrad Wallenrod to typowy bohater bajroniczny, który dla dobra ojczyzny poświęcił własne szczęście – miłość do swojej żony Aldony.

Aldona

Historii życia Aldony dowiadujemy się głównie z opowieści wajdeloty. Była ona najmłodszą córką księcia litewskiego Kiejstuta! Miła dwie starsze siostry. Była piękna, młoda, wiodła szczęśliwy pozbawiony trosk żywot na zamku nieopodal Kowna. Gdy poznaje Waltera Alfa (Konrada Wallenroda) jest zafascynowana jego opowieściami o niemieckich zamkach, pełnych przepychu miastach i kościołach oraz o wszechmocnym Bogu, którego do tej pory nie znała. Walter uczy ją wiary chrześcijańskiej, modlitw, wręcza jej medalik z NMP. Dziewczyna spotyka się z ukochanym w zasadzonym przez niego w dolinie ogrodzie. Wychodzi za mąż za Waltera. Ich szczęście jednak szybko kończy się wraz z najazdami Krzyżaków na Litwie. Gdy Walter Alf wyjeżdża by pod fałszywym imieniem Konrad Wallenrod dokonać zemsty na Zakonie, Aldona postanawia wieść samotny żywot do końca swych dni. Próbowała wstąpić do klasztoru lecz nie była w stanie złożyć ślubów Bogu gdyż kochała już kogoś innego ponad wszystko (Waltera). Próbowała pracować u sióstr zakonnych jako służka. Ostatecznie jednak nie mogąc znieść cierpienia i żalu po ukochanym nakazała się zamurować w narożnej wieży nieopodal Marienburgu w nadziei, że jeszcze kiedyś spotka albo usłyszy o ukochanym. W rzeczy samej udaje się jej kilka razy porozmawiać z Konradem. Ostatecznie wraz z nim popełnia samobójstwo wydając przeraźliwy jęk.

Halban

Pieśniarz, wajdelota, Litwin, wzięty do niewoli przez Krzyżaków, służy im jako tłumacz wojskowy. Jest główną osobą, która przyczyniła się do sukcesu zemsty Konrada. To on wpoił w Waltera Alfa patriotyzm, nauczył go ojczystej mowy i pisma. Halban jest nieodłącznym towarzyszem Konrada, zastępuje mu niemal ojca. Przebywa z nim w Mareinburgu, na bitwach i na dworze Kiejstuta. Ma niesamowity wpływ na mężczyznę: jednym chłodnym, przenikliwym spojrzeniem jest w stanie uspokoić wzburzonego Konrada. To on pod przebraniem wykonuje pieśń wajdeloty podczas uczty w Zakonie. Jest ona bezpośrednią przyczyną dokonania przez Konrada zemsty. Ostatecznie odmawia Konradowi wypicia trucizny. Zamiast samobójstwa woli on powrócić na Litwę by tam sławić w pieśniach czyny Waltera Alfa.

Książę Kiejstut

Książę litewski, ojciec Aldony, zięć Waltera Alfa.

Książę Witold

Książę litewski, który po przegraniu z Jagiełłą zmagań o polski tron zawiera z Zakonem przymierze przeciwko własnemu narodowi (Litwie). Pod wpływem najprawdopodobniej wyrzutów sumienia jakie pojawiły się po wysłuchaniu przez niego pieśni wajdeloty zdradza Krzyżaków i staje się główną osobą po Konradzie, która przyczyniła się do zwycięstwa Litwy.

Almanzor

Król muzułmański, wódz Maurów, który używa podstępu w walce z Hiszpanami. Mickiewicz wspomina jego historię w Balladzie Alpuhara śpiewanej przez Konrada podczas biesiady.


Wkuwaj słówka z angielskiego za darmo

Ucz się hiszpańskiego online

Podziel się swoim wypracowaniem7

7

Anonymous, sob., 04/17/2010 - 13:31
czy ja wiem

czy ja wiem

Anonymous, wt., 03/23/2010 - 17:02
Dobre, konkretne ;)

Dobre, konkretne ;)

Anonymous, ndz., 01/03/2010 - 14:48

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeWypracowania Użytkowników