Streszczenia Szczegółowe Popularnych Lektur Szkolnych od Gimnazjum do Liceum

Szybkie wybieranie streszczeń:   Dyskusje na forum:

MOTYW SAMOTNOŚCI - PLAN PREZENTACJI - BIBLIOGRAFIA

PLAN PREZENTACJI 

TEMAT: Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów. 
Literatura podmiotu:
Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2002, s.133-134
Byron G. G., Giaur, Kraków 2003
Kafka F., Proces, Kraków 2003
Mickiewicz A., Dziady, Kraków 2005
Słowacki J., Rozłączenie [W:] Wiersze i poematy, Warszawa 1974, s.25-26
Sofokles, Antygona, Kraków 2005

Literatura przedmiotu:
Biblioteczka Opracowań, Z. 25., „Antygona” Sofoklesa, Lublin 2006, s.13-35
Biblioteczka Opracowań, Z. 68., „Proces” Franza Kafki, Lublin 2006, s.20-47
Bukowski K., Biblia a literatura polska, wyd.2 poprawione, Poznań 1988, s.91-92, 269-293
Macura A., Nazwać niewysłowione, czyli o samotności w Piśmie Świętym [online], [dostęp 25.03.2007r.], Dostępny w Internecie: http://liturgia.wiara.pl
Matoszko J., Szkolny słownik tematów literackich, wyd.4 poszerzone, Białystok 2002, s.21-37, 351
Słownik literatury polskiej XIX w., red. Bachórz J., Kowalczykowa A., Wrocław 1991, s.70-72, 87, 110-112, 479-480

Ramowy plan wypowiedzi:
Określenie problemu:

motyw samotności jest często obecny w literaturze polskiej
samotność jest konsekwencją indywidualnych wyborów, człowieczej niedoskonałości, elementem ludzkiego losu
Kolejność prezentowanych treści:
zdefiniowanie pojęcia „samotność"
wskazanie przyczyn samotności, jej wpływu na człowieka na przykładzie wybranych utworów literackich:
Biblia
samotność jako stan niepożądany ( Eden )
odrzucenie nierozumianych (prorocy)
samotność z wyboru ma moc twórczą ( Chrystus )
Antygona
samotna walka kobiety o przestrzeganie praw boskich
Rozłączenie
samotność tułacza, emigranta
samotność efektem rozłąki z ukochaną osobą
Giaur
samotność pokutą za miłość
Dziady cz. III
ponadprzeciętność i indywidualizm przyczyną alienacji i osamotnienia w działaniu
Proces
człowiek zniewolony przez prawo - człowiek zagubiony, człowiek samotny
Wnioski:
Samotność obejmuje różne obszary ludzkiej egzystencji, nie ma więc wymiaru wyłącznie fizycznego. Jako stan ,,budujący i destrukcyjny " inspiruje wielu artystów. 

Materiały pomocnicze:
kartka z cytatami

5
Średnia ocena: 5 (1 głos)
Tags:

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeWypracowania Użytkowników